Knjigovodstvo i računovodstvo

Računovodstvo i knjigovodstvo su dve različite, međusobno uslovljene ekonomske discipline i delatnosti. Kao širi pojam, računovodstvo obuhvata prikupljanje, analizu i razvoj informacija o finansijskom stanju organizacije. Good Deal Partners svojim klijentima pruža kompletne knjigovodstvene i računovodstve usluge.

STANDARDNE KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 • Vođenje glavne knjige
 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura (KPR i KIR)
 • Obračun PDV-a
 • Knjiženje platnog prometa
 • Devizno poslovanje
 • Vođenje robnog knjigovodstva
 • Vođenje proizvodnje ( pogonsko knjigovodstvo)
 • Prijava i obračun Poreza po odbitku
 • Evidencija i amortizacija osnovnih sredstava
 • Vođenje blagajničkog dnevnika
 • Izrada obračuna službenih puteva

POSEBNE KNJIGOVODSTVENE USLUGE I IZVEŠTAJI

 • Izrada predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom
 • Vođenje računovodstva po radnim jedinicama i projektima
 • Ocena boniteta Vaših kupaca
 • Poslovne studije i analize za potrebe stranih kompanija onivača ili članica grupe
 • Priprema izveštaja i dokumentacije za dobijanje kredita i pozajmica
 • Finansijska analiza i racio analiza
 • Procena vrednosti preduzeća i opreme
 • Godišnji izveštaji o transfernim cenama 
Иди на врх